Privacy policy

This privacy policy is only binding in English.

1. The Privacy Policy defines the rules of processing and protecting the personal data of the Clients of the Website available at www.lingintelligence.com

2. We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. Everyone using the Website is bound by the current Privacy Policy. No changes will affect the basic rule: personal and address data of the users of our course are protected and will never be sold or made available to third parties.

3. You always have the right to change your data or to delete it from our database. If you don't accept the terms included in our Privacy Policy, we ask you not to visit our website, not to register and not to provide any personal data.

4. The Service Provider processes the personal data in accordance with the articles of the commonly ruling Polish law and follows the rules of protecting the Clients' privacy as specified in the Private Data Protection Act.

Personal data

While using the website, you might be asked to provide us with some of your data by filling out a form, or in some other way. In most cases the data you will be asked for are your name and e-mail address. Specific cases will require providing more detailed data necessary to perform the service ordered.

Refusal to provide the data will result in blocking the action the data was related to.

Unannounced Messages

We reserve the right to send unannounced messages to people whose contact data we have obtained through activities related to the course. By that definition we mean information and data related to the course (such as: reports, supporting materials, discount information) as well as non-commercial messages.

Cookies

What are ,,cookie” files?

,,Cookie” files are digital data, mostly text files, saved on the users' end devices in order to provide the proper usage of a website. Those files are responsible for recognizing the user's device and proper displaying of websites adapted to their individual preferences. ,,Cookies” contain info on the name of the website they're from, the time of being stored on a particular end device, and also a unique number.

What are ,,cookie” files used for?

,,Cookie” files are used for adjusting a website's content to the user's individual preferences and for optimizing the use of the website. They are also used to create anonymous, agregated statistical data that helps understand the way the users use websites which makes it possible for us to improve their structure and content, excluding personal identification of a user. ,,Cookie” files help us determine which of the partners we owe a partnership commission, they are also used for remarketing purposes by incorporating Google AdWords (which works by showing our ads to people who have already visited our website).

The service provider's "Cookies"

The Service Provider uses Cookies type files in order to gather information related to using the Website by the Client. Cookies type files let the Service Provider:

  • maintain a Client's session (after logging in), so that the Client doesn't have to enter their Login and Password on each subpage of the Website,
  • adjusting and optimizing the Website to the Clients' needs,
  • creating pageview statistics for the Website's subpages,
  • personalizing marketing messages,
  • provide safety and reliability of the Website's functioning.

The Website uses session Cookies, which get deleted after closing the browser window, as well as stored Cookies, saved for a period of time on the devices the Client uses to connect to the Website.

Do „cookies” files contain personal data

Personal data collected with „cookie” files is only gathered in order to perform specific tasks for the benefit of the user. This data is encrypted in a way that makes it unavailable to third parties.

Deleting „cookie” files

Every standard software used for browsing web pages by default allows to save „cookie” files on a particular end device. Those settings can be changed to automatically block using „cookie” files in the web browser's settings menu, or the user can choose to be notified every time they are sent to their device. More detailed info on using „cookie” files can be found in the web browser's settings. Limiting the use of „cookie” files may have negative results on some of the functionalities available on the website.LINGINTELLIGENCE.COM

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

1.

2.

a.

b.

3.

a.

4.

5.

6.

4.

1.

2.

a.

b.

c.

3.

4.

5.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

5.

1.

2.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

1.

2.

3.

8.

1.

2.


Privātuma politika

Ši privatumo politika yra privaloma tik anglų kalba.

1. Privatumo politika apibrėžia Tinklalapių klientų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles, pateiktas svetainėje www.lingintelligence.com.

2. Mes pasiliekame teisę daryti privatumo politikos pakeitimus. Visi, naudojantys Svetainę, privalo laikytis dabartinės privatumo politikos. Jokie pakeitimai neturės įtakos pagrindinei taisyklėms: mūsų kurso vartotojų asmeniniai ir adreso duomenys yra saugomi ir niekada nebus parduodami ar prieinami tretiesiems asmenims.

3. Visada turite teisę keisti savo duomenis arba ištrinti jį iš mūsų duomenų bazės. Jei nesutinkate su mūsų privatumo politikoje pateiktomis sąlygomis, prašome ne apsilankyti mūsų tinklalapyje, neregistruodami ir nepateikdami jokių asmeninių duomenų.

4. Paslaugų teikėjas tvarko asmens duomenis pagal bendrai priimančio Lenkijos įstatymo straipsnius ir laikosi Klientų privatumo apsaugos taisyklių, kaip nurodyta Privataus duomenų apsaugos įstatyme.

Asmeniniai duomenys

Naudodamiesi svetaine, gali būti paprašyta pateikti mums kai kuriuos duomenis užpildydami formą arba kitu būdu. Daugeliu atvejų jūsų prašomi duomenys bus jūsų vardas ir el. Pašto adresas. Tam tikrais atvejais reikės pateikti išsamesnius duomenis, reikalingus užsisakyti paslaugą.

Atsisakius pateikti duomenis, bus užblokuotas veiksmas, su kuriuo susiję duomenys.

Nepaskelbtos žinutės

Mes pasiliekame teisę siųsti nepaskelbtus pranešimus žmonėms, kurių kontaktiniai duomenys buvo gauti per veiklą, susijusią su kursu. Pagal šį apibrėžimą mes suprantame su kursu susijusią informaciją ir duomenis (pvz., Ataskaitas, papildomas medžiagas, nuolaidų informaciją), taip pat nekomercinius pranešimus.

Slapukai

Kokie yra "cookie" failai?

"Cookie" failai yra skaitmeniniai duomenys, dažniausiai tekstiniai failai, išsaugoti naudotojų galuose, siekiant tinkamai naudoti svetainę. Šie failai yra atsakingi už vartotojo prietaiso atpažinimą ir tinkamą tinklalapių, pritaikytų pagal jų individualias nuostatas, rodymą. "Slapukai" yra informacijos apie jų svetainės pavadinimą, laiką, kai jie saugomi tam tikrame galutiniame įrenginyje, taip pat unikalų numerį.

Kokie naudojami "cookie" failai?

"Cookie" failai naudojami svetainės turinio koregavimui pagal vartotojo individualias nuostatas ir svetainės optimizavimą. Jie taip pat naudojami kuriant anoniminius, suderintus statistinius duomenis, kurie padeda suprasti, kaip vartotojai naudoja svetaines, o tai leidžia mums tobulinti jų struktūrą ir turinį, išskyrus asmens identifikavimą vartotojo. "Cookie" failai padeda mums nustatyti, kuris iš partnerių privalo sudaryti partnerystės komisiją, jie taip pat naudojami pakartotinės rinkodaros tikslais, įtraukiant "Google AdWords" (kuris veikia rodant skelbimus žmonėms, kurie jau apsilankė mūsų svetainėje).

Paslaugos teikėjo "Slapukai"

Paslaugų teikėjas naudoja Slapukų tipo failus, siekdamas surinkti informaciją, susijusią su Kliento naudojama Svetaine. Slapukų tipo failai leidžia paslaugų teikėjui:

  • Palaikyti kliento sesiją (prisijungus), kad Klientas nebūtų įvedęs savo prisijungimo ir slaptažodžio kiekviename Svetainės pogrupyje;
  • Tinklalapio koregavimas ir optimizavimas pagal kliento poreikius,
  • Kurdami tinklalapio puslapio peržiūros statistiką,
  • Rinkodaros pranešimų individualizavimas
  • Užtikrinti svetainės veikimo saugumą ir patikimumą.

Svetainė naudoja seanso slapukus, kurie ištrinami uždarius naršyklės langą, taip pat saugomus slapukus, išsaugotus tam tikru laikotarpiu įrenginiuose, kuriuos Klientas naudoja prisijungti prie Svetainės.

Ar slapukuose yra asmeninių duomenų

AAsmeniniai duomenys, surinkti naudojant "slapukų" failus, yra renkami tik tam, kad naudotojas galėtų atlikti tam tikras užduotis. Šie duomenys yra šifruojami taip, kad jie nebūtų prieinami trečiosioms šalims.

"Slapukų" failų ištrynimas

Kiekviena standartinė programinė įranga, naudojama naršyti tinklalapius pagal numatytuosius nustatymus, leidžia išsaugoti "slapukų" failus tam tikrame galutiniame įrenginyje. Šie nustatymai gali būti pakeisti, kad interneto naršyklės nustatymų meniu automatiškai blokuotų "slapukų" failus, arba vartotojas gali pasirinkti, kad jiems būtų pranešama kiekvieną kartą, kai jie siunčiami į savo įrenginį. Daugiau informacijos apie slapukų failus galite rasti žiniatinklio naršyklės nustatymuose. "Slapukų" failų naudojimo apribojimas gali turėti neigiamų rezultatų kai kurioms svetainės funkcijoms.